Blog

Blog - kiến thức

Hợp đồng điện tử là gì? Hợp đồng điện tử khác gì với Hợp đồng truyền thống?

18/08/2021 02:08 PM 241 Lượt xem

  Hợp đồng điện tử là gì?

  Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005, Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

  Trong đó, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

  Giao kết hợp đồng điện tử là sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. Lúc này, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng hợp đồng truyền thống.

  Sự khác biệt giữa Hợp đồng điện tử và Hợp đồng truyền thống

  Mặc dù cũng là một hình thức thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên, vẫn chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015 nhưng Hợp đồng điện tử vẫn có một số điểm khác so với Hợp đồng truyền thống thông thường.

  STT

  Tiêu chí

  Hợp đồng điện tử

  Hợp đồng truyền thống

  1

  Căn cứ pháp lý

  Luật Giao dịch điện tử 2005, Bộ luật Dân sự 2005.

  Bộ luật Dân sự 2015

  2

  Phương thức giao dịch

  - Giao dịch bằng phương tiện điện tử hay còn được gọi là giao dịch bằng văn bản

  - Được ký bằng chữ ký điện tử

  Thông thường, hợp đồng truyền thống có các phương thức sau:

  - Bằng văn bản

  - Bằng lời nói

  - Bằng hành động

  - Các hình thức khác do hai bên thỏa thuận

  3

  Nội dung

  Ngoài các nội dung như Hợp đồng truyền thống, các bên giao kết hợp đồng điện tử có thể thoả thuận về:

  - Yêu cầu kỹ thuật

  - Chứng thực chữ ký điện tử

  - Các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật

  - Đối tượng của hợp đồng;

  - Số lượng, chất lượng;

  - Giá, phương thức thanh toán;

  - Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

  - Quyền, nghĩa vụ của các bên;

  -Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

  - Phương thức giải quyết tranh chấp

  Tư vấn báo giá

  Vui lòng điền thông tin của bạn
  Chúng tôi sẽ liên hệ lại tư vấn miễn phí

  Thông tin tên miền name.vn