Tên miền Việt Nam

Tên miền

Phí đăng ký mới (VNĐ)

(đã bao gồm VAT)

Phí duy trì hàng năm(VNĐ)

(đã bao gồm VAT)

Phí tranfer (VNĐ)

.vn

825.000

480.000

Miễn phí

.com.vn

695.000

350.000

Miễn phí

.net.vn

695.000

350.000

Miễn phí

.info.vn

400.000

200.000

Miễn phí

.edu.vn

400.000

200.000

Miễn phí

.gov.vn

400.000

200.000

Miễn phí

.pro.vn

400.000

200.000

Miễn phí

.health.vn

400.000

260.000

Miễn phí

.biz.vn

450.000

360.000

Miễn phí

.name.vn

400.000

200.000

Miễn phí