Bảng giá hosting

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server IBM/CISCO/INTEL với 32G RAM và 2 CPU Intel Xeon Quad Core

Công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10

Cá Nhân 1

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 2GB

Băng thông 40GB

Email POP3/webmail 60

Subdomain 10

MySQL5 2

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 199.000

Chi phí/năm 2.388.000

Cá Nhân 2

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 3GB

Băng thông 70GB

Email POP3/webmail 120

Subdomain 20

MySQL5 3

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 279.000

Chi phí/năm 3.348.000

Doanh Nghiệp Vừa 1

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 5GB

Băng thông 160GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 60

MySQL5 5

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 406.000

Chi phí/năm 4.872.000

Doanh Nghiệp Vừa 2

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 7GB

Băng thông 280GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 120

MySQL5 7

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 500.000

Chi phí/năm 6.000.000

Doanh Nghiệp Vừa 3

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 8GB

Băng thông 340GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 180

MySQL5 8

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 542.000

Chi phí/năm 6.504.000

Doanh Nghiệp Vừa 4

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 10GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 400

MySQL5 10

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 600.000

Chi phí/năm 7.200.000

Doanh Nghiệp Vừa 5

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 16GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MySQL5 16

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 840.000

Chi phí/năm 10.080.000

Doanh Nghiệp Vừa 6

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 20GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MySQL5 20

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 1.000.000

Chi phí/năm 12.000.000

Doanh Nghiệp Vừa 7

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 30GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MySQL5 30

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 1.340.000

Chi phí/năm 16.080.000

Doanh Nghiệp Vừa 7

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 50GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MySQL5 50

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 2.000.000

Chi phí/năm 24.000.000

Doanh Nghiệp Lớn 1

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 60GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MySQL5 60

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 2.334.000

Chi phí/năm 28.008.000

Doanh Nghiệp Lớn 2

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 70GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MySQL5 70

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 2.670.000

Chi phí/năm 32.040.000

Vip 1

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 80GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MySQL5 80

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 3.000.000

Chi phí/năm 36.000.000

Vip 2

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 90GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MySQL5 90

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 3.330.000

Chi phí/năm 39.960.000

Vip 3

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 100GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MySQL5 100

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 3.600.000

Chi phí/năm 43.200.000