Tên miền Quốc Tế

Tên miền Phí khởi tạo (VNĐ) Phí duy trì hàng năm(VNĐ)(đã bao gồm VAT) Phí tranfer (VNĐ)(đã bao gồm VAT)
.com Miễn phí 317.900 317.900
.net Miễn phí 330.000 330.000
.org Miễn phí 385.000 385.000
.info Miễn phí 500.500 500.500
.us Miễn phí 275.000 275.000
.biz Miễn phí 478.500 478.500
.cc Miễn phí 297.000 297.000
.asia Miễn phí 385.000 385.000
.eu Miễn phí 396.000 396.000
.me Miễn phí 704.000 704.000
.tel Miễn phí 462.000 462.000
.ws Miễn phí 990.000 990.000
.name Miễn phí 319.000 319.000
.tv Miễn phí 891.000 891.000
.mobi Miễn phí 539.000 539.000
.bz Miễn phí 869.000 869.000
.in Miễn phí 671.000 671.000
.co.uk Miễn phí 330.000 330.000
.co Miễn phí 770.000 770.000
.pro Miễn phí 484.000 484.000