Tên miền Quốc Tế

Tên miền

Phí đăng ký mới (VNĐ)

(đã bao gồm VAT)

Phí duy trì hàng năm(VNĐ)

(đã bao gồm VAT)

Phí tranfer (VNĐ)

.com 317.900   317.900   317.900 
.net 341.000   341.000   341.000 
.org 385.000   385.000   385.000 
.info 588.500   588.500   588.500 
.us 275.000   275.000   275.000 
.biz 478.500   478.500   478.500 
.cc 297.000   297.000   297.000 
.asia 385.000   385.000   385.000 
.eu 396.000   396.000   396.000 
.me 704.000   704.000   704.000 
.tel 462.000   462.000   462.000 
.ws 990.000   990.000   990.000 
.name 319.000   319.000   319.000 
.tv 891.000   891.000   891.000 
.mobi 539.000   539.000   539.000 
.bz 869.000   869.000   869.000 
.in 671.000   671.000   671.000 
.co.uk 330.000   330.000   330.000 
.co 770.000   770.000   770.000 
.pro 484.000   484.000   484.000