Giới thiệu

Hướng dẫn tạo Email

 

1. Đăng nhập vào thông tin quản lý host.

Thông tin đăng nhập được cung cấp gửi cho khách hàng.

2. Sau khi đăng nhập di chuyển tới mục quản lý email (E-mail Manager) -> chọn E-mail Accounts

3. Ở giao diện tiếp theo Nhấn Create mail account để tạo tài khoản mới

 

4. Điền các thông tin tên tài khoản mail, mật khẩu, dung lượng hộp mail. Sau đó nhấn Create để tạo tài

Như hình là email đã được tạo thành công, các bạn có thể lưu trữ thông tin này lại.

Tư vấn báo giá

Vui lòng điền thông tin của bạn
Chúng tôi sẽ liên hệ lại tư vấn miễn phí

Thông tin tên miền name.vn