Email

Biểu mẫu hồ sơ

MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải về
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải về
Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về

MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN

Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về

MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI ".GOV.VN"

Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền Tải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về

MẪU HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền Tải về
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet Tải về
Bản cam kết không thuộc đối tượng nộp thuế chuyển nhượng Tải về
Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài) Tải về
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet Tải về

MẪU CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ

Chuyển từ nhà đăng ký khác về Nina Tải về

BẢN CAM KẾT VÀ GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN

Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .NAME.VN Tải về
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền báo chí, tạp chí, tin tức Tải về

Tư vấn báo giá

Vui lòng điền thông tin của bạn
Chúng tôi sẽ liên hệ lại tư vấn miễn phí

Thông tin tên miền name.vn