Biểu mẫu hồ sơ

Hotline: 028.3715.4879 - Hỗ Trợ Kỹ Thuật : 028.3715.4878 Email: nina@nina.vn
background images
Kỹ thuật
028.3715.4878
Ms.Dung
093.868.5275
Mr.Hải
0903.177.419
Mr.Tròn
0909.135.454
Mr.Phúc
0909.800.190
Ms.Hạnh
0938.385.139
Ms.Trang
0898.65.65.66
Mr.Trọng
0908.656.425

Biểu mẫu hồ sơ

Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải về
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải về
Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
Mẫu dành cho cá nhân
Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về
Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền dưới ".GOV.VN"
Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải về
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền Tải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải về
Mẫu hồ sơ chuyển nhượng tên miền
Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền Tải về
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet Tải về
Bản cam kết không thuộc đối tượng nộp thuế chuyển nhượng Tải về
Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài) Tải về
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet Tải về
Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký
Chuyển từ nhà đăng ký khác về Nina Tải về
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .VN
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .NAME.VN Tải về
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền báo chí, tạp chí, tin tức Tải về