Tên miền

Chuyển tên miền về Nina

Ngày đăng: 05-10-2018

Chuyển domain từ nơi khác về NINA Co., Ltd tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại NINA Co., Ltd với bản giá domain hiện tại ở NINA Co., Ltd Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về NINA Co., Ltd.

Dịch vụ đi kèm

Ngày đăng: 04-10-2018

Các dịch vụ đi kèm khi quý khách đăng ký domain hoặc sử dụng hosting cũng như dịch vụ thiết kế web tại Nina.Vn