Tên miền

Chuyển tên miền về Nina

Chuyển domain từ nơi khác về NINA Co., Ltd tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại NINA Co., Ltd với bản giá domain hiện tại ở NINA Co., Ltd Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về NINA Co., Ltd.

Dịch vụ đi kèm

Các dịch vụ đi kèm khi quý khách đăng ký domain hoặc sử dụng hosting cũng như dịch vụ thiết kế web tại Nina.Vn